Afstudeerpresentatie Hanzehogeschool over voor- en nadelen vergunningstelsel Noorderhaven

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Eind vorig jaar kwam Noorderhavenbewoner Joost Adriaanse met het prima idee om een student vastgoed van de Hanzehogeschool af te laten studeren op de roerige situatie in de Noorderhaven. Aangezien het WCG-bestuur had ingezet op een vergunningstelsel voor de Noorderhaven om de huidige impasse te doorbreken, de rechtszekerheid van de bewoners en het investeringsklimaat te verbeteren, lag de vraagstelling al snel voor de hand: "wat zijn de voor- en nadelen van een vergunningstelsel voor de Noorderhaven ?"

Het WCG had naar aanleiding van deze brief in februari vorig jaar de gemeenteraad al behoorlijk op haar hand met een motie voor een onderzoek naar een dergelijk vergunningstelsel, die het helaas net niet gehaald heeft. Ook tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei jongstleden kwam een vergunningstelsel voor de Noorderhaven weer nadrukkelijk aan de orde maar haalde een motie hierover het opnieuw niet, maar ook voor de wethouder is een vorm van vergunning voor de Noorderhaven inmiddels niet meer onbespreekbaar en collegepartij D66 heeft enige bedenkingen over de effectiviteit van de huidige aanpak van de Noorderhaven.

Afgelopen februari is in de maandelijkse openbare bestuursvergadering besloten dat het WCG aan Dylan Higginson de opdracht geeft om een afstudeeronderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een vergunningstelsel voor de Noorderhaven. Aan dit onderzoek is meegewerkt door wethouder Van der Schaaf, advocatenkantoor PlasBossinade, scheepsmakelaardij Fikkers en Noorderhavenbewoners Jan Douwes en Joost Adriaanse.

Dylan is bereid gevonden om hierover een presentatie te houden voor de Noorderhavenbewoners en andere geïnteresseerden.

De presentatie vindt maandag 1 juli plaats vanaf 20.00 op de gebruikelijke locatie, H.W. Mesdagstraat 72.

Het nieuwe WCG-bestuur bezint zich nog op een strategie voor de Noorderhaven. Wellicht kunnen de presentatie en het onderzoeksrapport hierbij een rol gaan spelen.