10-06-2011 Bezwaar tegen ligplaatsvergunning Energieweg 1015

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken

Bezwaar tegen ligplaatsvergunning Energieweg

Het bestuur heeft bezwaar gemaakt tegen de toekenning van een ligplaatsvergunning aan een woonark aan de Energieweg. Dit is niet om de betreffende eigenaar dwars te zitten maar om de gemeente te wijzen op het feit dat regels (in de Verordening Openbaar Vaarwater (VOV)) er niet voor niets zijn. Dit bezwaar berust op de overtreding van twee regels in de VOV: 1. de woonboot voldoet niet aan de definitie van niet-kwetsbaar schip zoals in het betreffende kanaalvak is voorgeschreven, én 2. er zijn geen ligplaatsen bestemd voor bedrijfsschepen in het betreffende kanaalvak. Wij achten het doelmatig commercieel verhuren van meerdere appartementen op een vergunningadres als het innemen van een ligplaats voor een bedrijfsschip. Het bestuur wijst al jaren op het feit dat de gemeente weinig tot niets aan handhaving op de regelgeving in de VOV doet. Daardoor ontstaat er volgens het bestuur een slecht imago van de woonvorm in het algemeen. De gemeente kan door de bestaande regels te handhaven er voor zorgen dat ergernissen bij alle burgers van deze stad over het wonen op het water worden weggenomen.

Commerciële kamer verhuur

In dit bezwaar komt tevens aan de orde dat wij als bewonersorganisatie tegen commerciële verhuur zijn. Hierbij nog eens puntsgewijs onze motivatie om tegen commerciële kamer verhuur te zijn, juist op woonschepen:

1. Woonschepen vallen NIET onder het bouwbesluit, woonschepen vallen NIET onder de huurbescherming en de bewoners krijgen GEEN huurtoeslag. Daarmee is de rechtspositie van huurders uitermate zwak.

2. Commerciële verhuurders buiten de zwakke rechtspositie van huurders uit en misbruiken de vrijheid van bouwen op het water.

3. Mensen die kamers huren op woonschepen zijn normaliter juist WEL degenen die huurtoeslag goed zouden kunnen gebruiken én ook bij uitstek degenen waarvoor het bouwbesluit, en dan met name de hoofdstukken over de veiligheid (hoofdstuk 2) en gezondheid (hoofdstuk 3), bedoeld is.

Wij vinden dat commerciële verhuur tegen het gemeenschappelijk belang van gemeente en woonbootbewoners indruist, en de praktijk wijst dit uit.

De gemeente Groningen wil al decennia lang de “beeldkwaliteit” van de woonschepen in de Diepenring verbeterd zien. Daarom werd in de VOV voorgeschreven dat arken in de Diepenring nog uitsluitend door authentieke voormalige bedrijfsschepen mochten worden vervangen. Het resultaat was averechts: arken werden helemaal NIET meer vervangen en juist verder uitgebouwd tot gedrochten met veel onveilige studentenkamers. In haar eigen onderzoek van de gemeente naar de ontstane situatie (Knelpuntennotitie woonboten, vastgesteld in de raad in juni 2008), bleek dan ook dat juist de boten van de commerciële kamerverhuur de boosdoeners waren qua verloedering en ongewenste beeldkwaliteit.

Het bestuur spant zich daarom in, om in een vernieuwde Verordening Openbaar Vaarwater een bepaling opgenomen te krijgen die het commerciële verhuurders onmogelijk maakt om nog een ligplaatsvergunning te kunnen krijgen1. Te denken valt aan een voorschrift in de VOV dat een ligplaatsadres niet gesplitst kan worden (bijv. 1007 moet niet ineens 1007a, 1007b, 1007c en 1007d kunnen worden). De laatste jaren zien we in toenemende mate commerciële verhuur op het water waarbij een woonboot plotseling veel méér dan een voordeur heeft.