Zienswijzen WCG en Watersportverbond op gevolgen extra sneltrein

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 26 jan 2017 om 08:13

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


12 januari 2017 - zienswijze WCG op extra sneltrein Groningen-Leeuwarden


Het Woonschepencomité Groningen (WCG) is de officiële bewonersorganisatie voor alle woonboten in de gemeente Groningen. Het WCG sluit zich aan bij de zienswijze van het Watersportverbond op het ontwerptracébesluit en de milieueffectrapportage inzake de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL)

Het WCG vreest de gevolgen van dit besluit voor de bediening van de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal. Nabij deze spoorbrug liggen 27 woonschepen die met de bediening van de brug te maken hebben.

  • De Noord-Willemskanaalbrug wordt buiten het ontwerptracébesluit gehouden, terwijl het ontwerpbesluit wel gevolgen heeft voor het functioneren van de brug. Het WCG verzoekt het tracé zodanig te wijzigen dat de Noord-Willemskanaalbrug onderdeel wordt van het tracé en vervolgens nota’s en schetsen daarop aan te passen.
  • Pro Rail heeft in een email aan het Watersportverbond kenbaar gemaakt dat als gevolg van de extra sneltrein de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal nog maar twee keer 2 minuten per uur geopend zal kunnen worden. Dit is te weinig om de woonboten een veilige doorvaart te verlenen, temeer daar er 3 bruggen gelijktijdig gepasseerd moeten worden. Slechts met nachtbediening kan dit probleem opgelost worden, hetgeen niet alleen zeer ongewenst en onveilig is, er zullen ook uitgebreide wachtplaatsvoorzieningen moeten worden aangelegd om de verzamelde stroom boten op te vangen.
  • Het WCG vermoedt dat een 2 minutenbediening de doodsteek wordt voor de scheepvaart tussen Groningen en Drenthe voor zowel woonboten als beroeps- en pleziervaartuigen. Recente miljoenen-investeringen in de recreatieve infrastructuur dreigen daardoor verloren te gaan.
  • Het WCG verzoekt dringend om de gevolgen van het ontwerpbesluit voor de doorvaart op het Noord-Willemskanaal tot een minimum te beperken. De huidige bediening van twee keer 8 minuten per uur is een vereiste voor een goede afwikkeling van het scheepvaartverkeer.


Met vriendelijke groet,

Dirk van Driel, voorzitter Woonschepencomité Groningenlaatste nieuws