Huurders van woonboten krijgen geen huurbescherming: verschil tussen versies

Uit Woonschepen Comite Groningen
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 8: Regel 8:
 
  https://www.internetconsultatie.nl/wetverbeterenhuurbeschermingvoorhuurdersvanligplaatsen
 
  https://www.internetconsultatie.nl/wetverbeterenhuurbeschermingvoorhuurdersvanligplaatsen
  
Iedereen die dat wil kan hier de voorgenomen wetswijziging lezen en zijn mening daarover geven.
+
Iedereen die dat wil kan hier de voorgenomen wetswijziging lezen en tot 28 oktober zijn mening daarover geven.
  
 
De Landelijke Woonbotenorganisatie (LWO) heeft meer dan 20 jaar gestreden voor huurbescherming van ligplaatsen. Dit was met name ingegeven door het feit dat verhuurders (waaronder de rijksoverheid) naar willekeur huren extreem konden verhogen maar ook van de ene op de andere dag een ligplaats konden opheffen.
 
De Landelijke Woonbotenorganisatie (LWO) heeft meer dan 20 jaar gestreden voor huurbescherming van ligplaatsen. Dit was met name ingegeven door het feit dat verhuurders (waaronder de rijksoverheid) naar willekeur huren extreem konden verhogen maar ook van de ene op de andere dag een ligplaats konden opheffen.

Huidige versie van 16 sep 2016 om 16:14

Huurders van woonboten krijgen geen huurbescherming. Minister Blok schrijft dit in de Memorie van Toelichting (MvT) bij de wijziging van de Huurbeschermingswet (Officieel Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf afdeling 4, artikel 226 en verder). Bij die wijziging zal worden geregeld dat ligplaatsen voor woonboten wel huurbescherming krijgen. Het verhuren van ligplaatsen komt in Groningen niet voor maar wel in andere delen van het land.

Voor Groningen is huurbescherming voor huurders van woonboten wel een belangrijk onderwerp. Ongeveer eenderde van de woonboten in de stad wordt verhuurd. Het is bekend dat een aantal verhuurders tegen woekerprijzen slecht onderhouden woonruimtes aanbiedt. Zij kunnen dit doen omdat de huurder geen enkel recht heeft. Vaak wordt ook ten onrechte gesuggereerd dat huurtoeslag kan worden aangevraagd. Met name studenten nemen vaak tijdelijk intrek in een woonboot. Uit cijfers van de gemeente is gebleken dat het verloop in de verhuur heel hoog is.

De minister wil geen huurbescherming voor huurders van woonboten invoeren omdat men van mening is dat huurders van woonboten ook altijd de ligplaats huren. Dat dit in Groningen heel anders ligt, is kennelijk niet bekend.

Momenteel staat de wijziging van de Huurbeschermingswet voor internetconsultatie open op de site van het rijk:

https://www.internetconsultatie.nl/wetverbeterenhuurbeschermingvoorhuurdersvanligplaatsen

Iedereen die dat wil kan hier de voorgenomen wetswijziging lezen en tot 28 oktober zijn mening daarover geven.

De Landelijke Woonbotenorganisatie (LWO) heeft meer dan 20 jaar gestreden voor huurbescherming van ligplaatsen. Dit was met name ingegeven door het feit dat verhuurders (waaronder de rijksoverheid) naar willekeur huren extreem konden verhogen maar ook van de ene op de andere dag een ligplaats konden opheffen. Voor absurde huurverhogingen komt geen bescherming omdat de minister van mening is dat de waarde van schip en ligplaats zoveel vermogen vertegenwoordigt dat dat niet vergelijkbaar is met een huurwoning. Een ligplaats moet volgens de minister vergeleken worden met een huurwoning in de vrije sector. Of de LWO hier blij mee is, is nog niet bekend. De ligplaats wordt wel beschermd zodat bij verkoop een volgende eigenaar van het woonschip de ligplaats kan blijven huren.

Als gezegd speelt de huurbescherming voor ligplaatsen in Groningen niet omdat ligplaatsen hier publiekrechtelijk zijn uitgegeven en door middel van een overdraagbare vergunning zijn gegarandeerd. In de roerend zaakbelasting die hier wordt geheven, is het vermogen dat ligplaatsvergunning en schip samen vertegenwoordigen meegerekend. Dit zorgt ervoor dat de belastingdruk voor woonbooteigenaren en huiseigenaren op dezelfde manier is geregeld en geen plotselinge verhogingen kunnen worden doorgevoerd.