Discussie over de status van varende woonschepen door wetswijziging

Uit Woonschepen Comite Groningen
Versie door DirkVanDriel (Overleg | bijdragen) op 2 mrt 2018 om 20:46

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten die per 1 januari 2018 van kracht zal zijn geeft aanleiding voor discussie over de status van varende woonschepen. Varende woonschepen zullen niet als bouwwerk worden aangemerkt en hoeven daardoor niet te voldoen aan de voorschriften van het nog aan te passen Bouwbesluit. Welke woonschepen als varend aangeduid zullen worden is nog niet precies duidelijk gezien de ruim genomen criteria (lees meer)

Er is echter ook discussie of varende woonschepen met een vaste ligplaats (danwel een ontheffing) een omgevingsvergunning krijgen. Een omgevingsvergunning is plaats- en objectgebonden en in principe overdraagbaar. Dit kan van belang zijn voor de status en rechtszekerheid van de woonschepen in bijvoorbeeld de Noorderhaven.

Advocaat Cor Goudriaan, gespecialiseerd in woonbootzaken, denkt dat varende woonschepen met een ligplaats of ontheffing geen omgevingsvergunning krijgen of nodig hebben. Hij heeft onlangs een column geschreven over de gevolgen van de nieuwe wet in het tijdschrift VLOT.

Klaas Koetje, oud-bestuurslid van het WCG, denkt daar anders over en maakt een vergelijking met de situatie van woonwagens: "een woonwagen moet voor het plaatsen op een standplaats een omgevingsvergunning verleend worden. Dit ondanks het feit dat een woonwagen niet als bouwwerk wordt beoordeeld. Dit lijkt mij gelijkwaardig met het 'plaatsen' van een woonschip op een ligplaats."

Het WCG ziet dat anders: een woonwagen is een bouwwerk en voor elke verplaatsing moet een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd, getoetst en eventueel verstrekt worden. Het WCG wil vooral graag zo snel mogelijk meer duidelijkheid over varende woonschepen en de beoordelingscriteria varend/niet varend. Het is te hopen dat het niet in juridische procedures uitgezocht hoeft te gaan worden.

Minister Blok heeft over varende woonschepen het volgende geantwoord op Kamervragen (23 juni 2016):

"Met de voorgestelde wijziging van artikel 1 van de Woningwet wordt bepaald dat een schip dat wordt gebruikt voor verblijf en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart, niet wordt aangemerkt als bouwwerk voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde. Dit betekent dat op dergelijke schepen de bouwregelgeving niet van toepassing is. Voorheen werden deze schepen ook niet als bouwwerk aangemerkt, maar dat was niet bij wet bepaald. Ten behoeve van de duidelijkheid en om te bewerkstelligen dat deze schepen in de toekomst ook niet als bouwwerk worden aangemerkt, wordt dit met het voorliggende wetsvoorstel wettelijk verankerd. Omdat het wetsvoorstel geen wijzigingen aanbrengt ten aanzien van deze schepen, heeft het wetsvoorstel geen gevolg voor de eigenaren van deze schepen of voor handhavende instanties."